Utdanning

 

HVORFOR VELGE BILFAGENE

Forbinder du et bilverksted med en person i oljete kjeledress som reparerer på en møkkete motor? l dag representerer bilfagene avansert teknologi, det kreves like mye kunnskaper om data og elektronikk som god gammeldags reparasjon. Yrkene innen bilfag er i ferd med å bli prestisjeyrker med gode karrieremuligheter.

Trygghet. Velger en utdanning innen bilfagene, velger en samtidig trygghet. Ved interesse og engasjement er det lett å få læreplass og jobb etter endt fagutdanning. Lønnen er god. Alt tyder på at etterspørselen etter fagfolk vil fortsette å øke i fremtiden. Det har aldri rullet flere biler på norske veier enn i dag. Et sikkert arbeidsmiljø verner om god helse. Helse, miljø og sikkerhet er et satsningsområde for bilbransjen. KORT VEI TIL YRKESLIVET – OG TIL VIDERE UTDANNING

l. Fordeler ved å velge bilfaglig utdanning:

 • Lønn under utdanning
 • Kort vei til yrkeslivet
 • Lett å få jobb
 • Konkurransedyktig lønn etter endt utdanning
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Teknologisk utvikling innen data og elektronikk
 • Helse, miljø og sikkerhet er et satsningsområde i bransjen
 • Moderne arbeidslokaler
 • Muligheter for flere fagbrev innen bilfagene- noe som høyner kompetansen og allsidigheten
 • Et års teknisk befalsskole – Billinje
 • Et års lederutdanning gjennom befalskurs
 • To års teknisk fagskole
 • Bransjen tilbyr kurs og etterutdanning
 • En påbygningsmodul i allmennfag på ca. et halvt år gir generell studiekompetanse. Dermed er veien åpen til ingeniørstudie, universitet og høyskole.
 • Y-veien. 3 årig ingeniør studie ved høyskolen i Agder. (Trenger ikke studiekompetanse, kan gå rett inn på høyskole etter endt fagbrev).