Statutter for årets elev – og lærlingpris

Statutter for tildeling av OK – Bil`s elevpris.
                       

Paragraf  1.

Opplæringskontoret kan hvert år dele ut en pris til en elev  på VG 2 kjøretøy eller VG 2 bilskade/lakk som har utmerket seg i løpet av skoleåret.

Paragraf 2.

Forslagsrett for tildeling av årets elevpris(er) har :

  • Lærere som underviser på VG 2 nivå i disse fagene
  • Opplæringskontorets styre

Forslagene som kommer inn må være skriftlig begrunnet.

Paragraf 3.

Elevprisen(e) kan utdeles til elever som har avlagt og bestått alle fag og eksamen det siste året ( i Aust- Agder).

Paragraf 4.

Kriterier for å få prisen er at eleven(e) har utmerket seg gjennom hele skoleåret. Kandidaten(e) må nødvendigvis ikke ha de beste karakter, men ha utpekt seg ved initiativ,  innsats og arbeidsvilje. Arrangementer i OK-Bil`s regi vektlegges også.

Paragraf 5.

Forslag må være innkommet til styret i OK-Bilfag umiddelbart etter vårens prøver.

Paragraf 6.

Hvis OK – Bil ikke finner verdige kandidater til prisen(e), vil prisen(e) ikke bli utdelt.

Paragraf 7.

OK – Bil`s styre velger ut prisvinnerne fra de innkomne forslag.

Paragraf 8.

Utdeling av prisen(e) finner sted ved en tilstelning på skolen siste uken av skoleåret.

 

 

Statutter for tildeling av OK – Bil`s lærlingpris
                            

Paragraf  1.

Opplæringskontoret kan hvert år dele ut en pris til  en lærling  på lette, tunge,  skade, lakk, reservedel,  hjulutrustning, motormek. og/el. MC faget tilsluttet OK-Bil og som har utmerket seg i løpet av læretiden.

Paragraf 2.

Forslagsrett for tildeling av årets lærlingpris(er) har :

  • Alle prøvenemndene i bilfagene (9 prøvenemnder)
  • Lærebedriftene
  • Lærere som underviser på VG 2 nivå i disse fagene
  • Lærere som underviser på kurssentret (restteori VG 3 bedriftsdel)
  • Opplæringskontorets styre

Forslagene som kommer inn må være skriftlig begrunnet.

Paragraf 3.

Lærlingprisene kan utdeles til lærlinger som har avlagt og bestått  eksamen og bestått fagprøven det siste året i Aust- Agder.

Paragraf 4.

Kriterier for å få prisen er at lærlingen har utmerket seg gjennom hele læretiden. Lærlingen må nødvendigvis ikke ha de beste karakterer, men ha utpekt seg ved initiativ,  innsats og arbeidsvilje. Arrangementer i OK-Bil`s regi vektlegges også.

Paragraf 5.

Forslag må være innkommet til OK-Bilfag i Aust-Agder  umiddelbart etter vårens fagprøve utdeling.

Paragraf 6.

Hvis OK-Bil ikke finner noen verdige kandidater til prisen(e), vil prisen(e) ikke bli utdelt.

Paragraf 7.

OK – Bil`s styre velger ut prisvinnerne fra de innkomne forslag.

Paragraf 8.

Utdeling av prisen(e) finner sted ved en årlig lærlingtilstelning

i mai/juni måned.