Om oss

Opplæringskontoret ble stiftet mai 1996. Kontoret eies av ca. 100 medl. bedrifter og er lokalisert på Sam Eyde vgs. i Arendal.

Kontoret dekker hele Østre Agder fylke og er ansvarlig og administrerer lærlinger i fagene: lette kjøretøy, tunge kjøretøy, bilskade, billakk, bilpleie, chassispåbygger, reservedelsfag, motorsykkelreparatørfaget, hjulutrustning og motormekaniker. I tillegg er opplæringskontoret godkjent i, butikkfaget, kontorfaget, salgsfaget og fag som rekrutteres fra industriteknikk (IT).

Noe av opplæringskontorets hovedoppgaver:

 • Administrere samtlige lærekontrakter for medlemsbedriftene.
 • Føre tilsyn med opplæringen/ oppfølgingen på bedriftene.
 • Utarbeide og tilrettelegge opplæringen i henhold til opplæringsplanen i de enkelte fag .
 • Tilrettelegge kurs/ opplæring i deler innen faget, som bedriftene ikke er i stand til/ønsker å gjennomføre selv.
 • Bistå i en eventuell konfliktsituasjon.
 • Arbeide for at det opprettes flere læreplasser/ lærebedrifter i fylket.
 • Være kontaktledd mellom skole/ myndigheter og bedrift.

Fag opplæringskontoret er godkjent å ha lærlinger i:

 • rep. lette kjøretøy
 • rep. tunge kjøretøy
 • bilskadereparatør
 • reservedelsfag
 • billakkerer
 • hjulutrustning
 • motorsykkelreparatør
 • motormekaniker
 • Chassispåbygger
 • Bilpleie

 • Lærefagene fra VG 2 industriteknikk.

 • butikkfaget
 • kontorfaget
 • Salgsfaget