En variert og spennende utdanning

Bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk avansert enn du kanskje tror.   Utviklingen innen bilbransjen går stadig raskere, og snart er alle funksjonene i en bil elektronisk styrt. Bilen er i ferd med å bli en rullende datamaskin. Moderne teknologi gjør bilene lettere, sikrere og raskere, – men også mer kompliserte.

NÅR DU SKAL VELGE YRKE BØR DU STILLE FØLGENDE SPØRSMÅL:

  • Er dette en utdanning som du tror passer deg og/eller som du er interessert i?
  • Får du jobb etter endt utdanning?
  • Får du varierte og innholdsrike arbeidsoppgaver?
  • Har yrket gode lønnsbetingelser?
  • Blir arbeidsmiljøet ivaretatt?
  • Gir yrkesutdanningen deg muligheter for forfremmelse og faglig utvikling?
  • Muligheter for videre utdanning?

Når det gjelder bilbransjen, våger vi å påstå at svarene på alle disse spørsmålene er ja! Moderne kjøretøy krever gode fagfolk Bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk avansert enn du kanskje tror. Utviklingen innen bilbransjen går stadig raskere, og snart er alle funksjonene i en bil elektronisk styrt. Bilen er i ferd med å bli en rullende datamaskin. Moderne teknologi gjør bilene lettere, sikrere og raskere, – men også mer kompliserte.
Det betyr at ikke hvem som helst kan åpne panseret og begynne å reparere. I dag er dette en jobb for dyktige fagfolk.En utdanning innen bilfagene gir deg spesialkunnskaper om moderne biler !