Bilfag-appene

Her ligger elektroniske lærebøker i fagene:

Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfag- Diagnostikk
Bilfaget, tunge kjøretøy
Bilskadereprasjoner
Billakkerer
El og Hybrid

https://app.bilfag.no/