Årets lærlingsamling.

Opplæringskontoret for bilfagene har gjennom flere år arrangert lærlingesamling for alle lærlinger i bilfagene. Denne vil også i år bli holdt på go-cart banen på Evje.

Her kan du laste ned innkallingen med påmeldingsskjema:

 
Design og utvikling: gtm.no